Grefsenhjemmet er et sykehjem i Oslo

Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS, er et uavhengig og ideelt drevet AS som eier Grefsenhjemmet. Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS er tilknyttet Stiftelsen Diakonova  Haraldsplass og Grefsen Menighet. Sykehjemmet samarbeider med Bydel Nordre Aker og Oslo kommune v/Sykehjemsetaten.

Et godt sted å være!

Grefsenhjemmet er velorganisert og vi jobber tverrfaglig og satser aktivt på høy kvalitet for brukerne våre.

Derfor er vi et sykehjem som stadig er i utvikling.