Grefsenhjemmet er et sykehjem i Oslo

Vi er et privat sykehjem som eies av en selvstendig stiftelse tilknyttet Grefsen Menighet. Sykehjemmet samarbeider med Bydel Nordre Aker og Oslo kommune.

Et godt sted å være!

Grefsenhjemmet er velorganisert og vi jobber tverrfaglig og satser aktivt på høy kvalitet for brukerne våre.

Derfor er vi et sykehjem som stadig er i utvikling.